MDM - IT

IT Software and Systems Development

BHP eXpert (version 2.0.2)

System obsługi BHP. Rozliczanie pracowników, wydawanie sortów, zamówienia, raporty.

KLIKNIJ, ABY URUCHOMIĆ DEMO  (JEŻELI MASZ PYTANIA, NAPISZ EMAIL:  md@mdmit.pl

             

System BHP eXpert przeznaczony jest do ewidencji odzieży ochronnej, materiałów i środków BHP, okresowych badań lekarskich, szkoleń.

Ułatwia pracę osobom, które m.in. wydają odzież roboczą, ochronną, sorty mundurowe, środki czystości i ewidencjonują wyposażenie pracowników.

Program prowadzi ewidencję odzieży roboczej, planowanie wydań, terminowość wydań i zwrotów, kontroluje terminowość badań lekarskich na każdym stanowisku oraz szkoleń BHP.   Program jest przydatny dla firm użytkowników odzieży ochronnej, jak i dla firm oferujących usługę wynajmu odzieży. Można go stosować także dla ewidencji wydań sortów mundurowych.

Duży wybór raportów (Planowane Wydania Sortów, Zapotrzebowanie Sortów, sorty wydane, sorty na magazynie, z podziałem na pracowników, itp.) podnosi znacznie użyteczność programu. System oferuje również możliwość definiowania własnych raportów.

Kluczowe funkcje programu :

 • Automatyczne generowanie alarmów i informacji o kończących się terminach użytkowania sprzętu i odzieży BHP
 • Możliwość prowadzenia ewidencji dla dowolnej liczby firm/działów/wydziałów/stanowisk/pracowników
 • Rozbudowany system kontroli dostępu do modułów i funkcji programu
 • Terminarz - możliwość komunikowania się użytkowników w obrębie programu i w trakcie korzystania z programu
 • Terminarz - możliwość planowania zadań
 • Przyjęcie, wydanie, zwrot i likwidacja sortów
 • Funkcja automatycznego generowania dokumentów wydań
 • Lista sortów do wydania na Dział/Wydział
 • Zapotrzebowanie/zamówienie sortów dla Dział/Wydział/Firma
 • Zakupy sortów i elementów sortów
 • Kompletacja i dekompletacja sortów
 • Wydanie sortu pracownikowi 
 • Wydania środków czystości
 • Pełna historia wydań i zwrotów
 • Kartoteka pracowników - rozszerzona lub skrócona

Raportowanie - wydruki dokumentów i zestawień:

 • Obciążenia

    Obciążenie pracownika (raport) Obciążenie pracownika za wydane materiały BHP.

 • Wydania materiałów

Raport wydanych materiałów - ogólny wg. działów Sumaryczny raport wydanych materiałów, według dat wydania i działów
Raport wydanych materiałów - szczegółowy Szczegółowy raport wydanych materiałów. Wraz z numerami dokumentów.
Raport wydanych materiałów - wydane pozycje ogólnie Raport wydanych materiałów - podsumowanie wartościowe wydanych pozycji

 • Wydruk ogólny

Protokół wybrakowania Wydruk protokołu wybrakowania (przedwczesnego zużycia) wyposażenia BHP

 • Zamówienia

Wydruk zamówienia Wydruk zamówienia na podstawie numeru zamówienia
Zestawienie zamówień (ogólne) Ogólne zestawienie zamówień za dany okres.
Zestawienie zamówień (szczegółowe) Szczegółowe (wraz z pozycjami) zestawienie zamówień za dany okres.

 • Zapotrzebowanie na materiały

Zapotrzebowanie na materiały BHP Zestawienie zapotrzebowania do pobrania na materiały BHP według działów, stanowisk i nazwisk na określony miesiąc. Zestawienie materiałów, które należy wydać, ponieważ zakończył się termin użytkowania.
Zapotrzebowanie na materiały BHP (ogólne) Zestawienie zapotrzebowania na materiały BHP według indeksów materiałów w określonym przedziale czasu. Zestawienie ogólne, bez podziału na działy, stanowiska i pracowników.
Zapotrzebowanie na materiały BHP wydziałami Zestawienie zapotrzebowania na materiały BHP według indeksów materiałów w określonym przedziale czasu. Zestawienie ogólne z podziałem na działy.

 • Zestawienia kartotek

Lista działów Lista działów
Lista okresów Lista okresów uzytkowania materiałów BHP
Lista stanowisk Lista stanowisk
Lista stanowisk - wyposażenie Lista stanowisk wraz z przysługującym wyposażeniem i materiałami BHP

 • Zestawienia magazynu

Lista indeksów materiałowych Lista indeksów materiałowych

 • Zestawienie pracowników

Zestawienie pracowników Ogólne zestawienie zatrudnionych pracowników z podziałem na działy
Zestawienie pracowników zatrudnionych w danym okresie Zestawienie pracowników zatrudnionych w danm okresie
Zestawienie pracowników zwolnionych Zestawienie pracowników zwolnionych w zadanym okresie

 

W trakcie wdrożenia, oferujemy import danych - elementy sortów i pracownicy - z innych systemów.